Tag Archives: arbetstider

Flexibelt arbete: I can’t see Dave. He’s probably not working.

www.nyvy.se
Hur kan vi få människor mer engagerade, mer produktiva och gladare på jobbet? Är teknologin en del av problemet och kan den i så fall vara en del av lösningen? Den frågan ställer Dave Coplin, Chief Envisioning Officer på Microsoft i London. Han reflekterar även över vad som skulle kunna vara möjligt om fler organisationer och företag tillvaratar teknologins möjligheter till fullo och uppmuntrar en genuint öppen, samarbetsvillig och flexibel arbetskultur.

År 2013 visade en undersökning att 73% av brittiska befolkningen inte tror att distansarbetare arbetar lika hårt som de som arbetar på plats. Man skulle kunna tro att den största bristen i förtroende vad gäller flexibelt arbete är den mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den finns visserligen och jag har skrivit om den tidigare i veckan. Men i den här undersökningen framgår det att den största misstänksamheten finns mellan de anställda själva. ”I can’t see Dave. He’s probably not working.”

Dave Coplin berättar vidare att människor som arbetar på andra ställen än på kontoret bär runt på en skuld. ”I am not in the office. They’re gonna’ be thinking I’m working on my patio.” Så de överkompenserar. Sänder fler mail, ringer fler samtal. Lite grann tar bort fördelarna med att jobba flexibelt.

Coplin anser att utmaningen för de flesta organisationer och företag är ”having the confidence to let go”. Att lämna valet till de anställda. Att låta dem avgöra själva varifrån och hur det är lämpligast att utföra den arbetsuppgift som de står inför. Kan man komma dit kan bra saker börja hända.

Se mer HÄR.

I morgon veckans karriärbytare. En frilansare som kan det där med flexibelt arbete.

 

 

Related Posts


Föreläsare: Att lyckas undvika anställning

www.nyvy.se
Rubriken må klinga en smula provocerande i somligas öron, ”Att lyckas undvika anställning”. Det är föreläsare Stefan Hyttfors som har detta som ambition. Han föreläser om framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling. Grejen är förstås att han hoppas kunna fortsätta vara egen företagare livet ut. Bland annat för att ha tillgång till friheten att kunna arbeta från det ställe han själv väljer. Hyttfors invigningstalade vid Webbdagarna 2014. Han talade då om teknikens otroliga utveckling samt de möjligheter den ger oss att arbeta var och när vi vill. Jag har tidigare skrivit om den digitala revolution som pågår just nu. Enligt Hyttfors är vi bara i början av vad som komma skall.

I sin föreläsning talar H även en hel del om den skepsis som ofta råder gentemot nya tekniska företeelser och idéer. Han drar ett exempel från filmen Forrest Gump där Forrest utrycker hur spännande livet är ”life is like a box of chocolate – you never know what you’re gonna get”. Hyttfors menar att när svensken öppnar samma chokladask skulle det sannolikt låta ”never try a piece you haven’t had before”. Ja, lite sanning ligger det allt i det. Jag skulle vilja påstå att det fortfarande råder en skepsis bland många arbetsgivare mot vissa sätt att arbeta. Tyvärr betraktas distans- och hemarbete på många ställen med misstänksamhet. Ja, tyvärr. Det gör fortfarande det. Det är synd eftersom det är en av de aspekter som tidigare anställda uppskattar mest med att ha blivit egna företagare. Skeptiska företag och organisationer borde dra lärdom av detta och fundera en extra gång.

Jag tror precis som Stefan Hyttfors att arbetslivet kommer att förändras avsevärt under de närmsta åren. Både för att det är möjligt (och för att det är smart). Men även för att vi kanske inte har något val. Vi behöver bygga ett hållbart samhälle och ett hållbart arbetsliv. Fler och fler flyttar till städer. Fler och fler fordon färdas och köar till arbetsplatser varje  morgon. Där kommer miljöaspekten in. M å s t e alla åka in till en specifik byggnad varje dag för att utföra arbetet just där? Ytterligare en aspekt är till exempel den ökade stressen i samhället. Fler och fler människor drabbas av utmattningssyndrom. Att ha möjlighet att styra sina dagar mer själv motverkar stress. Utöver detta finns det åtskilliga fler anledningar till att vi bör se över sätten vi arbetar på. En sak är säker, vi skulle kunna tjäna timmar varje dag. Timmar som vi kan använda till effektivt arbete. Eller privatliv.

”Varför pendlar vi till kontor varje dag?” Fredrik Pallin, egen företagare inom PR och kommunikation ställer denna relevanta fråga. Intressant text för den som vill läsa mer om något som ter sig mer och mer självklart ju mer man tänker på det. Att man bör kunna arbeta på den plats som lämpar sig bäst. Ur alla aspekter. Detta som ett led i skapandet av en mer hållbar värld.

Lyssna på Stefan Hyttfors föreläsning från Webbdagarna 2014 för mer inspiration om det digitala samhälle vi lever i och det vi eventuellt kommer att leva i framöver.

 

Related Posts

 

 


Utställning: ”Tiden liksom ligger i tiden”

Denna vecka har jag skrivit om tid och då mer specifikt tiden som en arbetsförmån. Med anledning av temat TID vill jag ge er ett tips idag. ”Det ligger i tiden” en tankeväckande utställning som alla borde se.

Så här beskrivs utställningen på hemsidan:

Det är mycket nu – hur många gånger har du inte fått det svaret när du frågar någon om läget? Man skulle kunna säga att tiden liksom ligger i tiden.

Utställningen ”Det ligger i tiden” är en djupdykning i människors relation till tiden. Svår att förstå men ändå styr den våra liv. Mätbar och standardiserad och samtidigt något vi alla upplever på vårt eget sätt.

Ta del av många olika perspektiv på tiden och hur vi använder och förhåller oss till den.

En del av utställningen handlar bland annat om stämpelklockor, som jag beskrivit mitt förhållande till tidigare i veckan. Besökarna får ta del av stämpelklockans historia och intervjuer med människor som arbetat på arbetsplatser där stämpelklockor använts.

Utställningen är en vandringsutställning från regionmuseet i Kristianstad. Den har precis öppnat i Västmanlands läns museum och kommer att fortsätta under 2015-2016 på dessa orter.

Pressa tiden till max

Pressa tiden till max

 

 

 

Related Posts


Arbetsförmåner: The traditional 40-hour schedule an anachronism

www.nyvy.se
Prerna Gupta är amerikanskan som startade Khu.sh, ett företag som gör iPhone-applikationer. Idag är hon produktchef på Smule Inc. Hon har åsikter om arbetstid.

The idea that everyone must be in the office five days a week harks back to a time when workers didn’t have the proper tools to work from home. But we live in a very different world today. Given that technology has made employees accessible around the clock, and that they are often expected to work after hours, the traditional 40-hour schedule is in many ways an anachronism.

Anachronism = anakronism = otidsenlig företeelse. Den traditionella schemalagda 40-timmarsveckan liknas med en otidsenlig företeelse. Ljusår från moderna tider, som jag skrev om i gårdagens inlägg.

In today’s world, where we are constantly connected, the office should be reconceived as a gathering place to communicate ideas and to reinforce personal bonds. Beyond that, employees should be given the respect, and the responsibility, to manage their own schedules and complete their work on their own time, from wherever they choose.

Prerna Gupta är verksam inom IT-branschen, den bransch som gått i bräschen för spektakulära arbetsförmåner. Silicon Valley är ett av ställena där detta blir extra påtagligt. Behovet av att locka till sig den bästa personalen är av största vikt därför blir arbetsförmåner ett hett konkurrensmedel.  Enligt denna artikel i Metro erbjuder 70% av företagen i Silicon Valley flexibla arbetstider. Enligt denna artikel i Computer Sweden ligger Sveriges IT-bransch fortfarande på efterkälken i jämförelse med USA vad gäller arbetet med att underlätta kombinationen arbete och privatliv. Vad beträffar arbetsförmåner i sig har Sverige rent generellt mest fokus på hälsa och balans mellan yrke och privatliv, som t ex flexibla arbetstider. I USA har man utöver flexibla arbetstider även lite mer ”galna” förmåner.

För att bidra med lite perspektiv på hur stort (eller litet) steg detta med flexibilitet vad gäller arbetstid egentligen är, delar jag här med mig av några amerikanska företag som tänkt lite större och lite mer vad gäller arbetsförmåner. Vi är visserligen inte alla anställda på IT-företag i Silicon Valley eller i Stockholm. Men vi kan gott låta oss inspireras av dessa arbetsplatser. Vad är långsiktig personalvård? Vad vinner vi på i längden? Sen skadar det inte att tänka lite utanför boxen. Oavsett arbetsplats och ort.

Här är företagen:

Dolby, företaget som med hjälp av innovativ teknik gör magiskt ljud och ljus. Med kontor i både San Fransisco och London tar de det där med arbetsförmåner ett steg längre. Här kan du se på de senaste filmerna i företagets egna ”state-of-the-art” biograf. Du har vinterlov, ledigt varannan fredag och möjlighet att jobba hemifrån. Dessutom har de v ä r l d e n s bästa espressomaskin.

På Grasshopper, företaget som hjälper små företag att växa sätts de anställdas hälsa och lycka i centrum. Gym, spelrum, gratis snacks och lunch, halvdag på fredagar och yoga-kurser är bara några av förmånerna the Grasshoppers kan njuta av. Jag glömde flextid och del i företagets årliga vinst.

Sist men inte minst, NerdWallet i San Fransisco. Företaget erbjuder en gratistjänst som hjälper dig att hitta de mest prisvärda alternativen för det privata hushållet. Från kreditkort, sjukvård, flygresor, stipendium etc. NerdWallet erbjuder sin personal att ta ut så mycket fri semester de vill (i vilken utsträckning de utnyttjar detta i realiteten har jag ingen uppgift om). Fri läkarvård. En arbetsplats utrustad med yogarum, barvagn, kylskåp med diverse läckerheter. Mat från gourmetrestauranger varje dag. Allt tillhandahålls under devisen frihet-under-ansvar.

Titta in hos NerdWallet och få en glimt av deras arbetsmiljö.

 

 

Related Posts

 

 

 

 


Flexibel arbetstid: Det ligger i tiden

www.nyvy.se
Att kunna påverka sin dag själv. Styra sin egen tid. Det kan vara en av förmånerna med att driva sitt eget företag. För det blir allt viktigare för oss hur vi har möjlighet att disponera vår tid. Oavsett om vi är egna företagare eller anställda. Att som anställd kunna göra bedömningen att jag kommer att få mer arbete gjort. Jag kommer att arbeta mer effektivt just idag om jag arbetar hemifrån. Och sedan göra det. Det är en dröm i mångas ögon. Vi vill bli betraktade som vuxna, kompetenta och ansvarsfulla. Vi vill ha frihet under ansvar. Det känns riktigt, klokt, miljövänligt, ekonomiskt och i tiden.

I tiden. Den här bilden ”gives me the shivers”. Stämpelklockan. Jag vet att många arbeten kräver fasta tider, visst är det så. Jag vet att klockan används på många arbetsplatser och många tycker att det är ett bra sätt att ha kontroll över sin tid. Eller ett sätt för arbetsgivaren att ha kontroll över din tid. Du kan flexa ut tidigare ibland, senare ibland och så vidare. Men jag har svårt för den. Jag vill äga min tid själv. Det får mig att må bra. Jag känner att jag klarar av både mitt jobb och min familj. Det gör mig och uppenbarligen många andra (enligt stressforskare Göran Kecklund) mindre stressade i vardagen. Jag har inga problem med att passa tider och infinna mig på ställen vid en viss tidpunkt. Men däremellan vill jag ha möjlighet att påverka själv. Det ger mig en känsla av frihet. Någon tror på mig. En arbetsgivare eller jag själv (om jag är egen företagare). Någon är övertygad om att jag fixar detta uppdrag. Hur, var och när jag fixar det bryr sig ingen i. Bara jag fixar det. Det ger mig lust. Arbetslust.

Så, förlåt mig stämpelklocka men du och jag kommer aldrig att bli vänner. Du ger mig institutionsvibbar. ”Jag är över 40 år men jag vet inte vad som är bäst för mig och ni kan inte lita på mig.” Ungefär så. Jag tänker att lite frihet under ansvar kan väl vuxna människor få på 2000-talet? Lyckligtvis tycks utvecklingen gå åt rätt håll och idag används flexibla arbetstider, frihet under ansvar, distansarbete som ett konkurrensmedel för företag som är måna om att få rätt personal till sitt företag. Data-, konsult- och mediebranschen är exempel på branscher där flexibla arbetstider utnyttjats sedan länge. Men trenden sprider sig. Även inom den offentliga sektorn suktar de anställda efter mer flexibla arbetstider, vilket bland annat har lett till att sjuksköterskor i allt större utsträckning söker sig till bemanningsföretag. Flexibla arbetstider och ökade utvecklingsmöjligheter är det som lockar.

Under påskveckan släppte även OECD en rapport med nya rekommendationer för den svenska skolan. ”Job satisfaction could be improved by increasing job flexibility with respect to working hours outside the classroom”. OECD vill att lärare ska få en mer flexibel arbetstid vad gäller den tid som som inte är lektioner. OECD anser att en större frihet i arbetet utanför lektionerna skulle öka läraryrkets attraktivitet. Att döma av aktiviteten på sociala medier välkomnas OECD:s rapport av många svenska lärare.

Anställda lånar ut sin tid till arbetsgivare och i gengäld får de lön. Fokusen bör ligga på det resultat de anställda levererar och inte hur, var och när de gör jobbet. I den mån det är möjligt. Flexibilitet är något arbetsgivare förväntar sig av anställda. Jag säger som engelsmännen ”you scratch my back and I’ll scratch yours”.

Avslutar med ett klipp från stumfilmen ”Modern Times” med Charlie Chaplin. Det här är stämpelklocka för mig. Ljusår från moderna tider. (OBS! Observera Chaplins toalettbesök.)

Factory work

 

 

Related Posts


Starta eget: Working nine to five?

www.nyvy.se
Måndag igen och en ny arbetsvecka drar igång. The show must go on… Från 9-5, måndag – fredag. Eller… Igår gav jag en potentiell lösning som eliminerar alla de där orsakerna till att människor tröttnar på sina anställningar. Att starta eget. Ja, jag är medveten att inget är skimrande rosenrött och jag vill inte framställa det som att driva eget på något vis skulle vara den ultimata, bekymmerslösa tillvaron. Men just de angivna anledningar som togs upp igår. Varför människor tröttnar på sina jobb. De skulle faktiskt inte b e h ö v a finnas när du driver ditt eget företag.

Av de jag hittills intervjuat här på NYVY (varav flera fortfarande väntar på att bli publicerade) har flera startat eget. Det som de flesta nämner som bäst med att vara sin egen jämfört med att vara anställd är variationen och att kunna styra sin egen dag. Samt naturligtvis att få arbeta med ”sin grej”. Igår skrev jag att jag tror att vår längtan efter variation i livet är en bidragande orsak till att vi tröttnar på våra yrken. Kanske är det så att driva eget skulle ge en större variation, spänning och utmaning i tillvaron. Att vi inte skulle behöva tröttna i första taget.

Variation och att kunna styra sin egen tid i större utsträckning. Idag ställer jag frågan till er. Trivs ni bra med att jobba 9-5? Ja, jag är fullt medveten att vissa yrkeskategorier inte kan styra sina arbetstider. Men om ni får välja. Jobbar ni helst 9-5? Eller skulle ni känna er friare av att kunna bestämma mer själv när ni vill jobba under dygnet? Kommentera gärna här nedan! I morgon tittar jag närmare på detta med arbetstider. Och det där med att kunna styra sin egen tid, som många uppenbarligen uppskattar med att vara just egen företagare.

Den här kultlåten får inleda veckan. En enda lång annonskampanj för att starta eget. Egentligen. Lyssna och döm själva.

Working nine to five what a way to make a living
Barely getting by it’s all taking and no giving
They just use your mind and they never give you credit
It’s enough to drive you crazy if you let it
Nine to five yeah they got you where they want to
There’s a better life and you think about it don’t you

 

Related Posts