Tag Archives: digitala nomader

”Jag levde under den digitala revolutionen!”

photo-1415226581130-91cb7f52f078 (2)Den digitala revolutionen har vänt upp och ned på vår arbetsmarknad. I takt med att yrkeskategorier försvinner skapas nya. Vi kan jobba överallt, rent tekniskt i alla fall. Vi kan bli digitala nomader. Hela världen har öppnats, på både gott och ont. Mest gott i mina ögon. Ingen arbetsplats har gått oberörd genom den digitala revolutionen. Vi lever dessutom samtidigt som de som vet hur det var före. Om 20-30 år är de borta, men fortfarande finns en fläkt av förr. Inte minst vad gäller arbetsmarknaden. ”Han jobbade åt samma företag i över 30 år. Jodå, fick guldklocka efter 25 år och allt. Jodå!” Den äldre generationen fnyser i tysthet åt en yngre ”otrogen” skara arbetstagare som illojalt flackar från jobb till jobb. I deras ögon finns en stolthet i att vara en arbetsplats ”trogen”. Medan deras barn och kanske ännu mer barnbarn lägger huvudet på sned och tittar med medlidsam, beklagande blick: ”Farfar har slängt bort hela sitt liv på det där stället”.

Min gamle historielärare sa en gång ”Ibland måste man gå tillbaka i historien för att förstå varför det är som det är idag”. Han hade rätt.

I slutet av 1700-talet i England började den industriella revolutionen puttra på som bäst. När man är mitt i det förstår man det inte. Jordbruken övergavs. Människor flyttade i allt större utsträckning till de mer och mer industrialiserade städerna. Urbanisering. Där maskinerna står måste man vara. I Sverige såg farfar såväl järnbruk som sågverk blomstra och vissna.

Idag lever vi mitt i en ny revolution. När man är mitt i det förstår man det inte. På bara tjugo år har våra liv förändrats radikalt. Radikalt! För många helt fantastiskt medan andra känner sig avpolletterade. Oavsett åsikt finns det bara en väg och det är framåt. När och om jag blir farmor kan jag säga till mina barnbarn ”Jag levde under den digitala revolutionen!”.

En sak som den digitala revolutionen fört med sig är att vi behöver inte vara där ”maskinerna är”. Men trots en allt mer digitaliserad och mobil arbetsmarknad fortsätter urbaniseringen i allt snabbare takt. I städerna finns fler arbetstillfällen vilket bidrar till fler valmöjligheter.

För dagens arbetstagare är ett jobb inte bara ”ett jobb” dvs en försörjningskälla. De är medvetna om att jobbet är den största delen av livet och därför är det av stor vikt att det känns bra att vakna upp och gå dit. Arbetstagare som erbjuder möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv värderas högt. Arbetsuppgifter som engagerar. Frihet under ansvar. Saknas detta byter de jobb. De väntar inte på en guldklocka.

Som jag nämnt i tidigare inlägg lever vi längre än farfars generation. Fler och fler väljer att jobba upp i högre ålder. Om yrkeslivet blir allt längre och vi samtidigt inte vill förlora det där engagemanget, är det inte lämpligt att vi någonstans i livet bryter upp och gör något helt annat? Något nytt. Det finns så många olika yrken. Förväntas man kunna behålla engagemanget hela livet? Eller kan det vara en win-win-situation för både arbetstagare och arbetsgivare att fler bryter upp och sadlar om, landar i en ny bransch med nytt liv i kroppen. I många fall tror jag det.

I morgon presenterar vi en modig person som gjort  slag i saken och sadlat om. Någonstans mitt i livet.

Related Posts