Tag Archives: digitala revolutionen

Föreläsare: Att lyckas undvika anställning

www.nyvy.se
Rubriken må klinga en smula provocerande i somligas öron, ”Att lyckas undvika anställning”. Det är föreläsare Stefan Hyttfors som har detta som ambition. Han föreläser om framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling. Grejen är förstås att han hoppas kunna fortsätta vara egen företagare livet ut. Bland annat för att ha tillgång till friheten att kunna arbeta från det ställe han själv väljer. Hyttfors invigningstalade vid Webbdagarna 2014. Han talade då om teknikens otroliga utveckling samt de möjligheter den ger oss att arbeta var och när vi vill. Jag har tidigare skrivit om den digitala revolution som pågår just nu. Enligt Hyttfors är vi bara i början av vad som komma skall.

I sin föreläsning talar H även en hel del om den skepsis som ofta råder gentemot nya tekniska företeelser och idéer. Han drar ett exempel från filmen Forrest Gump där Forrest utrycker hur spännande livet är ”life is like a box of chocolate – you never know what you’re gonna get”. Hyttfors menar att när svensken öppnar samma chokladask skulle det sannolikt låta ”never try a piece you haven’t had before”. Ja, lite sanning ligger det allt i det. Jag skulle vilja påstå att det fortfarande råder en skepsis bland många arbetsgivare mot vissa sätt att arbeta. Tyvärr betraktas distans- och hemarbete på många ställen med misstänksamhet. Ja, tyvärr. Det gör fortfarande det. Det är synd eftersom det är en av de aspekter som tidigare anställda uppskattar mest med att ha blivit egna företagare. Skeptiska företag och organisationer borde dra lärdom av detta och fundera en extra gång.

Jag tror precis som Stefan Hyttfors att arbetslivet kommer att förändras avsevärt under de närmsta åren. Både för att det är möjligt (och för att det är smart). Men även för att vi kanske inte har något val. Vi behöver bygga ett hållbart samhälle och ett hållbart arbetsliv. Fler och fler flyttar till städer. Fler och fler fordon färdas och köar till arbetsplatser varje  morgon. Där kommer miljöaspekten in. M å s t e alla åka in till en specifik byggnad varje dag för att utföra arbetet just där? Ytterligare en aspekt är till exempel den ökade stressen i samhället. Fler och fler människor drabbas av utmattningssyndrom. Att ha möjlighet att styra sina dagar mer själv motverkar stress. Utöver detta finns det åtskilliga fler anledningar till att vi bör se över sätten vi arbetar på. En sak är säker, vi skulle kunna tjäna timmar varje dag. Timmar som vi kan använda till effektivt arbete. Eller privatliv.

”Varför pendlar vi till kontor varje dag?” Fredrik Pallin, egen företagare inom PR och kommunikation ställer denna relevanta fråga. Intressant text för den som vill läsa mer om något som ter sig mer och mer självklart ju mer man tänker på det. Att man bör kunna arbeta på den plats som lämpar sig bäst. Ur alla aspekter. Detta som ett led i skapandet av en mer hållbar värld.

Lyssna på Stefan Hyttfors föreläsning från Webbdagarna 2014 för mer inspiration om det digitala samhälle vi lever i och det vi eventuellt kommer att leva i framöver.

 

Related Posts

 

 


”Jag levde under den digitala revolutionen!”

photo-1415226581130-91cb7f52f078 (2)Den digitala revolutionen har vänt upp och ned på vår arbetsmarknad. I takt med att yrkeskategorier försvinner skapas nya. Vi kan jobba överallt, rent tekniskt i alla fall. Vi kan bli digitala nomader. Hela världen har öppnats, på både gott och ont. Mest gott i mina ögon. Ingen arbetsplats har gått oberörd genom den digitala revolutionen. Vi lever dessutom samtidigt som de som vet hur det var före. Om 20-30 år är de borta, men fortfarande finns en fläkt av förr. Inte minst vad gäller arbetsmarknaden. ”Han jobbade åt samma företag i över 30 år. Jodå, fick guldklocka efter 25 år och allt. Jodå!” Den äldre generationen fnyser i tysthet åt en yngre ”otrogen” skara arbetstagare som illojalt flackar från jobb till jobb. I deras ögon finns en stolthet i att vara en arbetsplats ”trogen”. Medan deras barn och kanske ännu mer barnbarn lägger huvudet på sned och tittar med medlidsam, beklagande blick: ”Farfar har slängt bort hela sitt liv på det där stället”.

Min gamle historielärare sa en gång ”Ibland måste man gå tillbaka i historien för att förstå varför det är som det är idag”. Han hade rätt.

I slutet av 1700-talet i England började den industriella revolutionen puttra på som bäst. När man är mitt i det förstår man det inte. Jordbruken övergavs. Människor flyttade i allt större utsträckning till de mer och mer industrialiserade städerna. Urbanisering. Där maskinerna står måste man vara. I Sverige såg farfar såväl järnbruk som sågverk blomstra och vissna.

Idag lever vi mitt i en ny revolution. När man är mitt i det förstår man det inte. På bara tjugo år har våra liv förändrats radikalt. Radikalt! För många helt fantastiskt medan andra känner sig avpolletterade. Oavsett åsikt finns det bara en väg och det är framåt. När och om jag blir farmor kan jag säga till mina barnbarn ”Jag levde under den digitala revolutionen!”.

En sak som den digitala revolutionen fört med sig är att vi behöver inte vara där ”maskinerna är”. Men trots en allt mer digitaliserad och mobil arbetsmarknad fortsätter urbaniseringen i allt snabbare takt. I städerna finns fler arbetstillfällen vilket bidrar till fler valmöjligheter.

För dagens arbetstagare är ett jobb inte bara ”ett jobb” dvs en försörjningskälla. De är medvetna om att jobbet är den största delen av livet och därför är det av stor vikt att det känns bra att vakna upp och gå dit. Arbetstagare som erbjuder möjlighet till balans mellan arbete och familjeliv värderas högt. Arbetsuppgifter som engagerar. Frihet under ansvar. Saknas detta byter de jobb. De väntar inte på en guldklocka.

Som jag nämnt i tidigare inlägg lever vi längre än farfars generation. Fler och fler väljer att jobba upp i högre ålder. Om yrkeslivet blir allt längre och vi samtidigt inte vill förlora det där engagemanget, är det inte lämpligt att vi någonstans i livet bryter upp och gör något helt annat? Något nytt. Det finns så många olika yrken. Förväntas man kunna behålla engagemanget hela livet? Eller kan det vara en win-win-situation för både arbetstagare och arbetsgivare att fler bryter upp och sadlar om, landar i en ny bransch med nytt liv i kroppen. I många fall tror jag det.

I morgon presenterar vi en modig person som gjort  slag i saken och sadlat om. Någonstans mitt i livet.

Related Posts


Ibland växer man liksom bara ifrån sitt yrke

 unsplash_523e559b422b3_1

Varför starta en sida med temat karriärbyte?

I mina ögon är det ett viktigt ämne som får för lite uppmärksamhet. Ett karriärbyte är för många ett stort steg. Inte något man bara gör så där i en handvändning. Man kanske har flera års utbildning bakom sig och tagit studielån för att kunna arbeta inom just denna bransch och så vill man inte längre. Ofta behöver tankarna på att sadla om mogna i flera år. Det ligger ofta något laddat och stort över att ta steget och bryta upp. Det vilar en oro dels för hur omgivningen ska ta beslutet och dels praktiska saker som ekonomi, familj etc. Är jag för gammal? Skulle det fungera? Samtidigt inspireras vi och känner ett sting av avund gentemot de som faktiskt tar steget.

När jag tittar på utvecklingen i vårt samhälle och på vår arbetsmarknad så blir jag mer och mer övertygad om att i framtiden kommer många fler människor att bryta upp och byta bransch under ett yrkesliv. Det kommer inte längre att ligga något laddat och stort i ordet ”karriärbyte”. Att byta bana någon gång mitt i livet kommer att vara ett tecken på sundhet och driv. En insiktsfull person som är nyfiken och vill lära nytt.

Vilka faktorer kommer då att bidra till att fler kommer att sadla om i framtiden? Det ligger på något vis i tiden. Vi lever i ett föränderligt samhälle. I en unik tid på många sätt. Den digitala revolutionen har förändrat allt. Vi vet allt om omvärlden och samtidigt är vi mer beroende av den. Vår ekonomi påverkas av omvärlden. Det går snabbare. Oavsett om arbetsgivaren är privat eller statlig spelar ekonomin allt större roll på arbetsplatser. Få anställda ska skapa vinst i verksamheter. Vi förväntas ofta göra mer på mindre tid. Vi livspusslar.  Ett högt tempo, snabba förändringar och ett konstant informationsflöde tar på krafter. Det sätt som många arbetar på idag känns kortsiktigt. Det talas mycket om hur vi ska skapa det hållbara samhället. Det talas för lite om att yrkeslivet också behöver vara hållbart.

Som en kontrast till denna kortsiktighet i yrkeslivet ökar vår livslängd. Det innebär att vårt yrkesliv blir allt längre. Vi ska jobba längre helst i högre fart. Jag tror att i den mest föränderliga av världar i ett allt längre yrkesliv kommer det vara helt naturligt att bryta, pausa och börja om med något helt annat. Detta tror jag blir den största anledningen till att karriärbyten ökar i framtiden. Sen finns det fler orsaker. De tar vi längre fram.

Jag vill dock poängtera att jag är helt övertygad om att många människor kan få allt de söker inom sin egen bransch ett helt liv. Men jag tror att många gånger förändras vi människor själva på vägen. Ibland växer man liksom bara ifrån sitt yrke.