Tag Archives: tyskland

Tyskar med nytt tänk kring arbete – liv

Arbete - Liv - Tyskland

Alla bär vi på en historia. Och ingen är den andra lik.  Igår historier från människor i hela världen samlade på Linkedin. Idag från stora grannlandet i söder, Tyskland.

Vad innebär det att ha ett arbete? Att jobba. Tre unga kvinnor i Berlin träffades för första gången 2012. Ett gemensamt tema som de alla brann för förde dem samman: Arbete.

De diskuterade. De var eniga om att många människor inte längre känner sig tillfreds i den ”gamla” arbetsstrukturen och söker efter andra möjligheter. De ställde frågor. Handlar det fortfarande om självförverkligande? Hur viktigt är det med trygghet? Vad betyder frihet och karriär? Hur hittar man sin plats i det hela?

Resultatet av det hela blev den inspirerande tyska sidan SUPERWORK. Med sidan vill de tre kvinnorna visa upp människor som trivs med sina yrken, berätta deras historier och inspirera andra. De vill visa människor med olika förhållningssätt till arbete och liv. Människor som kan stå som förebilder för ”ett nytt tänk” kring arbete. Drömmare, skapare, ”doers” och deras historier.

Tyvärr finns sidan inte på engelska. Men för den som bemästrar tyska finns en rad intressanta intervjuer med människor som ger sin syn på arbete – liv. I nödfall kan google translate ge er en idé kring innehållet.

 

Related Posts

 

 


Hela Sveriges framtid. Med eller utan lärare?

www.nyvy.se

”I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way…”

Whitney Houston 1985. Hennes klockrena stämma strömmade ur alldeles för stora högtalare från min bergsprängare à la 80-tal. Permanentat hår och spretig stel lugg impregnerad av hårskum, fixerad med spray. Stora vita clips i öronen, nya jeans och syrrans gamla Busnelväska. Den gamla bekanta vägen till skolan. En ny dag 1985. Och lärarna hade fortfarande status. Stopp.

Vad var det som hände? Vem drog ned rullgardinen?

Jag kan inte låta blir att ägna ett inlägg åt läraryrket. När temat för veckan ändå är drömyrke. Det skrivs så mycket om yrket i media och skolan berör så många. Elever, lärare, föräldrar. Det är många lärare som byter karriär. Det ser jag inte minst här på nyvy. Förra året visade undersökningar att ungefär hälften av alla Sveriges lärare under 40 år var övertygade om att de skulle byta till ett annat yrke före pension. Det vill säga de lärare som egentligen borde ta över efter de som går i pension de närmaste åren. PISA-studie avlöses av OECD-rapport. Resultaten är entydiga och fallande. Svenska elevers resultat blir allt sämre. Politiker skyller på sina föregångare. Föräldrar skyller på politiker och lärare. Lärare skyller på politiker, elever och föräldrar. Media rapporterar. Samtidigt är bristen på lärare i Sverige enorm. Få vill utbilda sig till lärare. Många av lärarna vill bort från skolan. Våra barn har inget val. De stannar. Men utan lärare ingen skola.

I de studier som fått stor uppmärksamhet i media presenteras Sverige som ett land som rasat kunskapsmässigt och lärarstatusmässigt. Vad beror det på? Är detta exklusivt för Sverige? Det skulle man nästan kunna tro ibland. Men hur ser det egentligen ut för lärare i resten av västvärlden?

På youtube behöver vi bara söka på ”teacher quit” för att hitta en uppsjö av inspelningar som lärare över hela USA gjort där de förklarar varför de nu avslutar sina lärarkarriärer. Anledningarna lärarna nämner har vi hört förut. Ungefär samma som i Sverige. De upplever att de inte får undervisa längre, att de ägnar sig mer åt administration. Nationella prov lyfts fram som extra tidskrävande. Låga löner. Besparingar. Lärarna upplever att de saknar respekt från både elever, föräldrar och samhället i stort. Ungefär så. I USA är lärarna särskilt upprörda över det s.k. ”common core”. En typ av nationell standard som införts i majoriteten av USA:s stater 2010 som en garanti för att eleverna ska få en likvärdig utbildning, oavsett vilken stat de råkar bo i. Ungefär som vi tänker oss att vi ska förstatliga skolan för att garantera likvärdig utbildning. Kvalitén på utbildningen ska inte avgöras beroende på vilken kommun i Sverige du bor i. Common core har inneburit att studiekraven på eleverna har höjts och att man nu utbildar i princip alla elever med fokus på framtida universitetsstudier. Bakgrunden till detta initiativ är att kunskapsresultaten för USA:s elever har rasat internationellt sett. I synnerhet i matematik och naturkunskap. Precis som i Sverige. Innan common core infördes bestämde varje stat sina egna akademiska krav. Nu följer alla samma.

Man har alltså försökt motverka den negativa kunskapsutvecklingen i USA genom att införa common core. Nu växer protesterna. Lärare protesterar, republikan som demokrat. Common core har bland annat inneburit en stor ökning av standardiserade prov. Liknande Sveriges nationella prov. Lärare anser att en stor del av deras tid går åt till att föra in statistik i samband med dessa prov. Tid som skulle kunna användas till att undervisa eleverna. Som i Sverige. Många lärare i USA anser dessutom att proven är alldeles för svåra och att sedan nationell statistik tas fram baserat på resultaten. Denna statistik ska i sin tur bidra till att jämföra USA:s elever med resten av världen. Många lärare protesterar även mot de så kallade charter schools. Statligt finansierade skolor som drivs av fristående grupper. Ungefär som svenska friskolor. I USA har dessa skolor ökat i explosionsartad takt de senaste åren. Skolorna lyder inte under samma regler som vanliga statliga skolor utan kan operera mer flexibelt. Kritiker hävdar att många av skolorna inte uppfyller de nationella kunskapskraven och att de medvetet antar toppstudenter för betygsstatistikens skull. Att de medvetet ratar elever med inlärningssvårigheter och hänvisar dessa elever till de ordinarie statligt styrda skolorna. Man kritiserar även det faktum att vissa charter schools drivs av vinstintresse.

Många av dessa protesterande lärare har fått nog. Och har nu sagt upp sig. Här nedan följer ett litet urval av alla de lärare som nu gör något annat än att undervisa.

Teacher says ”I quit”
In Pursuit of Happiness
Teacher’s Resignation Letter Citing Failed System Goes Viral

I andra länder i Europa då? Tja, i Storbritannien gav 4000 lärare i månaden upp sitt läraryrke kontinuerligt under hela 2014. I Tyskland strejkar lärare för rättvisare löner i landet, eftersom lönenivån avgörs i stor utsträckning beroende på vilket förbundsland du arbetar i. I Frankrike är det stor lärarbrist. Lärarna lider av stress och har svårt att koppla bort arbetet när de väl är hemma. Känslan av att ha allt lägre status är utbredd bland landets lärare. 2013 kom rapporten TALIS, en internationell studie med fokus på lärarnas vardag. I den framkom att mindre än en tredjedel av lärare över hela världen anser att läraryrket har status i deras land. Lärare i asiatiska länder anser att yrket har hög status. Malaysia ligger i topp. 88% av lärarna anser att läraryrket har hög status där. Sverige och Frankrike ligger i botten på samma lista. 5% av lärarna anser att yrket har hög status i Sverige.

På min skola på 80/90-talet fanns det många lärare som älskade att vara just lärare (det finns det idag med, jag vet). Det kunde man märka. Visst fanns det bra och mindre bra lärare. Då med. Men de hade tid. De berättade historier och kunde skratta åt dem själva. Och de lyssnade på våra historier. De hade tid. Sten, Per och Bengt bar skjorta, kavaj och slips. Språklärarinnorna var snofsiga och chicka damer. Speciellt fransklärarinnan. En fläkt av kontinenten svepte förbi i korridoren när de hastade förbi. Lite som en flygbesättning som tog hand om oss, lotsade oss fram i luft….världen. Med en yrkesstolthet. Kanske tur att de slutade när de gjorde. För nu kan de nostalgiskt tänka tillbaka på sin lärargärning med värme, glädje och framför allt stolthet. Som Filip Hammars föräldrar. Se hans egen intervju med sina lärarföräldrar här.

Det hjälper inte att skylla på någon. Det hjälper inte att skaka på huvudet, förfäras och dra en lättnadens suck över att just precis du inte råkar befinna dig i skolans värld. Allas våra barn är där. Vi har inget val. Läraryrket måste bli ett drömyrke. Hela Sveriges framtid finns där. Med eller utan lärare?

Hur var det Whitney sjöng, ”teach them well and let them lead the way…”

 

 

Related Posts